Realizácia fasády v SN systémom ETICS minerálnou vlnou Knauf hr.150mm a následná úprava silikonovou omietkou Weber